Usługi

Wszystkie produkty mogą być dostarczone również w wersji szlifowanej, szczotkowanej lub polerowanej.

Rury bez szwu również o powierzchni wewnę trznej szlifowanej lub polerowanej
(powyżej 6 mm średnicy wewnętrznej).

Świadectwa, zertyfikaty TÜV lub podobnych instytucji.

Długos´ci stałe: produkcja jednostkowa lub seryjna wszystkich artykułów.

Inne wymiary, produkty lub materiały na zamówienie.